I přes celkem katastrofální covidovou situaci naše hudba na reprezentační ples zahrála ples. Respektive dva plesy. Neboť obrovský Studentský ples Masarykovy univerzity Brno byl z původní kapacity 2000 návštěvníků z důvodu vládních opatření rozdělen na dva po sobě následující ve dvou dnech. Později z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších omezení pořadatel vyjednal výjimku a byl nucen zmenšit akci na maximální kapacitu 100 lidí. Přesto se pořadatelé nevzdali, a tak naše kapela na ples přijela zahrát dva plesy ve dvou dnech.
V prostorách kulturního domu RUBÍN v Brně se sešli mladí lidé a i přes všechna negativa, drastická omezení kapacity sálu a velkou frustraci způsobenou opatřeními se akce vydařila. Pravda, návštěvníci se v sále tak trochu ztráceli, ale to nic nezměnilo na to, že si to všichni náramně užili.
Večerem provázely sympatické studentky. V doprovodném programu vystoupily taneční a akrobatické skupiny.
Naše hudba na reprezentační ples nasázela směsici všech žánrů tak, aby si každý přišel na své.
Přespali jsme na studentských kolejích a druhý den se celá akce opakovala. I když jen zdánlivě, neboť každá z oněch dvou akcí byla úplně jiná, atmosféra se lišila a každá akce měla své SUPER.
Děkujeme pořadatelům za jejich úsilí překonat všechny komplikace a za jejich nezdolnou vůli nevzdat se. Také děkujeme za zajištění ubytování. Byl to super víkend se super lidmi. V neděli nad ránem, když jsme se vrátili domů, jsme mohli být spokojeni.

https://www.fantasymusic.cz/cs/hudba-na-reprezentacni-ples